O projekcie

Wnioskodawca:

Gmina Zabierzów

Całkowita wartość projektu:

5 933 964,21 zł

Źródło dofinansowania:

Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013

Kwota dofinansowania:

4 450 473,16 zł

Termin realizacji projektu:

2009 – 2011

W ramach projektu „Jurajski Raj w Gminie Zabierzów – produkt i oferta turystyczna” zostały  realizowane zadania stanowiące wybrane tematy projektowe „Koncepcji zagospodarowania turystycznego Gminy Zabierzów oraz systemu tras rowerowych” z uwzględnieniem miejsc o szczególnych walorach krajobrazowych i przyrodniczych oraz zachowaniem chronionej przyrody Dolinek Jurajskich i Garbu Tenczyńskiego.

Celem przedsięwzięcia było podniesienie konkurencyjności turystycznej Gminy poprzez budowę właściwej bazy i promocję najpiękniejszych zakątków, które pozostają dzisiaj często nieznane i niedostępne w związku z niewystarczającym oznakowaniem i skromnym zapleczem infrastrukturalnym.

W ramach działań projektowych wykonano w wybranych miejscach m.in. stworzenie sieci stref funkcjonalnych wraz z podstawowymi elementami zagospodarowania turystycznego: centrum i mini centrów informacji, miejsc biwakowych, placów rekreacyjnych, ścieżek edukacyjno-zabawowych dla dzieci, stref sportów ekstremalnych, wyznaczenie tras rowerowych, uporządkowanie istniejących szlaków poprzez prawidłowe oznakowanie istniejących oraz nowych atrakcji turystycznych. Integralną częścią przedsięwzięcia było stworzenie serwisu z pełną informacją turystyczno-historyczną i mapą rastrową, które są eksponowane na stronie projektu jak również dostępne w infomatach zlokalizowanych w wybranych centrach informacji turystycznej.

Wykonanie Ena Creation - tworzenie stron www