Krainy

W ramach projektu „Jurajski Raj w Gminie Zabierzów – produkt i oferta turystyczna” zostały zrealizowane zadania, stanowiące wybrane tematy projektowe „Koncepcji zagospodarowania turystycznego Gminy Zabierzów oraz systemu tras rowerowych”, z uwzględnieniem miejsc o szczególnych walorach krajobrazowych i przyrodniczych oraz zachowaniem chronionej przyrody Dolinek Jurajskich i Garbu Tenczyńskiego.

Wykonanie Ena Creation - tworzenie stron www